Autorské právo

Advokátní kancelář Láník a partneři poskytuje právní služby v celé šíři zejména při:

 • zastupování v řízeních o vymáhání práv před soudy a policií
 • přípravě smluv a jiných dokumentů (zejm. licence, převody, transfery technologie, vnitřní dokumenty, včetně pracovněprávních o zaměstnaneckých dílech)
 • zpracování právních expertíz
 • poradenství včetně vztahů ke kolektivním správcům
 • vymáhání práv včetně zastupování před státními orgány (soudy, ČOI, celní správa, policie) a spolupráci se zájmovými institucemi (IFPI aj.)

V případě ochrany software je advokátní kancelář Láník a partneři připravena poskytovat právní služby zejména v oblasti:

 • přípravy smluv a jiných dokumentů (zejm. licence, převody, transfery technologie, vnitřní dokumenty včetně pracovněprávních o zaměstnaneckých dílech)
 • zpracování právních expertíz, poradenství, vymáhání práv včetně zastupování před státními orgány (soudy, ČOI, celní správa, policie)
 • ochrany autorských děl (děl literárních, uměleckých, vědeckých, hudebních, dramatických, počítačových programů)
 • smluvní dispozice s dílem (licenční smlouvy, smlouvy o dílo)
 • právního postavení tzv. zaměstnaneckých děl
 • práva nakladatelů (nakladatelské smlouvy)
 • práva pořizovatele databáze
 • práva výkonných umělců
 • vztahů s tzv. kolektivními správci autorských práv (OSA, Intergram, Dilia)