Finanční právo

Advokátní kancelář Láník a partneři disponuje zkušeným týmem právníků specializujících se na oblast finančního práva a práva finančních institucí. V této souvislosti poskytujeme našim klientům z řad soukromých i institucionálních investorů komplexní právní služby a asistenci při zajišťování financování jejich projektů a transakcí včetně strukturovaného financování formou bankovních i nebankovních úvěrů, syndikovaných úvěrů či jiných finančních produktů, jakož i poradenství v oblasti zajišťování pohledávek. Právníci naší nebo spolupracující advokátní kanceláře dále získali značné zkušenosti také v oblasti činnosti domácích i zahraničních peněžních ústavů, investičních společností a fondů a obchodníků s cennými papíry. Poskytované služby v oblasti finančního práva zahrnují např.:

 • úvěry včetně syndikovaných úvěrů
 • projektové financování
 • zajišťovací prostředky a záruky
 • poradenství v regulatorních otázkách spojených s činností finančních institucí včetně licenčních řízení
 • emise dluhopisů registrovaných i neregistrovaných (private placements)
 • obchodování s deriváty finančních trhů a cennými papíry na veřejných trzích i mimo ně
 • pojišťovnictví, zajišťovací činnost
 • investiční společnosti a fondy
 • převody, zastavování a půjčování cenných papírů
 • investiční pobídky
 • sekuritizace pohledávek
 • poradenství ohledně syndikovaných úvěrů, akvizičních úvěrů a úvěrů na pořízení nemovitostí, cash-poolingu a různých jiných bankovních služeb, veřejných nabídek, investičních nástrojů, finančního a operativního leasingu, a mnoha druhů pojistných produktů a kombinovaných finančních produktů
 • poradenství v oblasti regulace poskytovatelů jednotlivých druhů finančních služeb
 • příprava dokumentace jednotlivých finančních produktů a jejich zajištění, včetně příslušných všeobecných obchodních podmínek