Insolvenční právo

Advokátní kancelář Láník a partneři poskytuje mimo jiné i právní služby v oblasti insolvenčního práva, přičemž poskytované služby v této oblasti zahrnují především:

  • poradenství klientům v pozici věřitelů ve všech fázích insolvenčního řízení a jejich zastupování v souvisejících sporech a řízeních (tj. zejména ve sporech incidenčních, ve sporech o určení pravosti, výše či pořadí pohledávky a o vyloučení majetku z podstaty úpadce)
  • zastupování klientů v pozici věřitelů ve věřitelských orgánech a při vyjednávání s dlužníkem o způsobu řešení úpadku
  • poradenství klientům v pozici dlužníků při podávání insolvenčního návrhu a ohledně způsobu řešení jejich úpadkové situace
  • poradenství klientům v pozici dlužníků při reorganizaci
  • poskytování konzultací v souvislosti se strategickými akvizicemi a prodeji v rámci insolvenčního řízení
  • právní služby spojené s podáváním návrhů na prohlášení konkursu, zastoupení v konkursním řízení, včetně sepisu přihlášek a jiné
  • právní rozbory a audity, porady, konzultace, návrhy a realizace komplexního řešení zadané problematiky