Mgr. Martin Koranda

Martin Koranda nastoupil do advokátní kanceláře Láník a partneři jako advokátní koncipient v lednu roku 2016, ihned po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřoval zejména na právo občanské, obchodní, finanční a na právo nemovitostí.

Během studia pracoval v jiné pražské advokátní kanceláři s podobným zaměřením a následně na právním oddělení banky, kde získal cenné zkušenosti v oblasti bankovních obchodů, finančního práva a práva obchodních korporací.

V rámci naší kanceláře se Martin věnuje zejména právu soukromému, s důrazem na právo závazkové, právo obchodních korporací a na sporovou agendu (litigaci).

Jazyky:

  • Martin ovládá angličtinu a pasivně též němčinu.