Mgr. Martin Láník

Advokát od roku 1999, evidenční číslo ČAK 1775, s dřívější pracovní zkušeností z významné investiční společnosti, ve které působil jako právník a později byl i členem představenstva společnosti. Od roku 1996 působil v představenstvech a dozorčích radách významných českých finančních, průmyslových a obchodních společností.

Jako advokát má Martin Láník mnohaleté zkušenosti ve všech oborech práva a podílel se na řadě obchodních transakcí a projektů s hodnotou v řádech mld. CZK, z nichž některé měly mezinárodní prvky. Martin Láník se věnuje zejména občanskému právu se zvláštním zaměřením na otázky ochrany osobnosti, ochrany osobních údajů a autorských práv, obchodnímu právu, zejména obchodním závazkovým vztahům a poradenstvím v oblasti korporátního práva, a zabývá se rovněž finančním právem.

Členství v profesních organizacích:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • Martin Láník hovoří anglicky.