Mgr. Radka Slaměníková

Radka je advokátkou zapsanou v seznamu advokátů vedeným Českou advokátní komorou pod číslem 16982. V roce 2012 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a následně získala pracovní zkušenosti ve významné české a mezinárodní advokátní kanceláři. S advokátní kanceláří Láník a partneři Radka spolupracuje od roku 2016.

V rámci své profesní praxe se Radka specializuje na obchodní právo, zejména právo obchodních korporací, a právní vztahy k nemovitostem a závazkové vztahy.

Členství v profesních organizacích:

  • Česká advokátní komora

Jazyky:

  • Radka hovoří anglicky a pasivně francouzsky.