Advokati

Advokátní kancelář Láník a partneři je schopna se opřít o tým 9 zkušených advokátů, advokátní koncipienty a zkušený podpůrný personál. Tým advokátní kanceláře se však stále dynamicky rozrůstá.

Při poskytování právních služeb je advokátní kancelář připravena bez jakýchkoli omezení postavit tým právních odborníků z kterékoli oblasti práva dle požadavků klienta, ať již sama nebo v rámci efektivní spolupráce s kooperujícími advokátními kancelářemi. Samozřejmostí je využití rozsáhlého know-how a zkušeností partnerů a seniorních advokátů kooperujících advokátních kanceláří a vysoký standard poskytovaných právních služeb v nejnáročnějších oborech práva, které zahrnují i plnění úkolů klientů s mezinárodním prvkem.