Nemovitosti

Advokátní kancelář Láník a partneři patří mezi české advokátní kanceláře, které se zabývají nemovitostmi, včetně takzvaných developerských projektů. Součástí poskytovaných služeb je revize či příprava převodních smluv (kupních, darovacích aj.), zřizování věcných břemen k nemovitostem a zastupování v řízení ve věcech zápisu vlastnických i jiných věcných práv do katastru nemovitostí.

Naše advokátní kancelář v případě zájmu klienta poskytuje též tzv. právní audit nemovitostí, jehož účelem je podrobná revize právních úkonů, na základě kterých došlo v minulosti k převodu vlastnických práv k dotyčným nemovitostem, včetně zjištění případných kolidujících restitučních nároků.

Nabízíme sepsání smluv o koupi, prodeji či výstavbě bytu, domu, administrativní budovy, průmyslového nebo obchodního komplexu a jiných nemovitostí, jakož i právní poradenství při financování koupě nebo výstavby nemovitosti. Nabízíme též služby advokátní úschovy kupní ceny.