Občanské právo

V oblasti občanského práva zajišťujeme kompletní právní poradenství při sepisu smluv a jiných právních dokumentů, posuzování různých právních případů. Poskytované služby v oblasti občanského práva zahrnují např.:

  • závěti, listiny o vydědění, dědické právo a nároky z něj vzniklé
  • sepis kupní, darovací nebo směnné smlouvy
  • sepis předmanželské smlouvy
  • sepis zástavní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
  • náhrada škody, vymáhání pohledávek
  • řešení otázek a sporů z vlastnických a spoluvlastnických vztahů, nájemní a podnájemní vztahy občanského práva související s nemovitostmi, zejména s byty a nebytovými prostory
  • zastupování klientů v soudních řízeních souvisejících s občanským právem