Obchodní právo

Obchodněprávní agenda tvoří jeden z hlavních pilířů advokátní kanceláře Láník a partneři. Důraz je kladen na komplexní právní služby v úzkém kontaktu s klienty - obchodními společnostmi či jinými podnikateli, což umožňuje v rámci právního řešení zohlednit i specifické potřeby klienta. Díky dlouholetým zkušenostem s realizací všech typů obchodních transakcí přinášíme našim klientům jedinečné know-how, které je nezbytné pro úspěšnou realizaci zamýšleného procesu, a tedy i vytyčených podnikatelských cílů našich klientů. Naše služby se vždy odvíjí od dokonalého poznání širších souvislostí klientova konkrétního požadavku, neboť jen tak jsme schopni zajistit nejlepší možné řešení transakce. Poskytujeme komplexní poradenství od založení společnosti, přes ochranu všech aspektů jejího každodenního fungování, až po řešení sporů a složitých situací.