Advokátní kancelář

Advokátní kancelář vznikla v roce 1999. V současnosti advokátní kancelář Láník a partneři spolupracuje na smluvní bázi s advokátními kancelářemi v Brně, Ostravě, Olomouci a v dalších českých městech. Smluvní partnery má i ve Slovenské republice, kde zajišťovala poskytnutí řady právních služeb pro klienty z ČR.

Advokátní kancelář poskytuje klientům komplexní právní služby ve všech oblastech práva České republiky a je schopna, s ohledem na zkušenosti a specializaci právníků v jednotlivých pracovních týmech, zajistit právní servis ve vysokém standardu, a to jak při poskytování komplexního právního zajištění veškerých požadavků náročné firemní i soukromé klientely, tak i při přípravě a zpracování rozsáhlejších podnikatelských nebo jiných záměrů, při zajištění jednotlivých obchodních transakcí a při vedení soudních sporů.

Advokátní kancelář běžně poskytuje právní služby v anglickém jazyce.

Dobrou dostupnost advokátní kanceláře zajišťuje umístění jejího sídla v historickém centru Prahy v Italské ulici.