Pracovní právo

Poskytujeme právní služby zaměstnavatelům při sepisu pracovních smluv, výpovědí, pracovních řádů, interních směrnic, jakož i při kolektivním vyjednávání. Současně zastupujeme jak zaměstnavatele tak zaměstnance zejména v soudních řízeních, týkajících se rozvázání pracovního poměru. Precizní znalost potřeb a zájmů obou stran pracovněprávního vztahu nám umožňuje v maximálně možné míře předejít potenciálnímu sporu a ochránit tak zájem klienta. Poskytované služby v oblasti pracovního práva zahrnují např.:

  • obecné poradenství v celé oblasti pracovního práva
  • poradenství ohledně pracovních a manažerských smluv, rozvázání pracovního poměru či zrušení funkce, odměn a dalších výhod (včetně přípravy příslušných dokumentů)
  • poradenství v oblasti imigračního práva
  • pracovní řády a interní předpisy, směrnice
  • právní aspekty zaměstnávání cizinců (např. pracovní povolení, povolení k pobytu)
  • reorganizace, organizační změny, ukončování pracovních poměrů
  • agenturní zaměstnávání, zaměstnávání cizinců, konkurenční doložky
  • komplexní právní služby pro firmy spojené s agendou zaměstnanců a vzájemnými nároky ve vztazích pracovního práva
  • zastupování podnikatelů i zaměstnanců v pracovněprávních sporech
  • konzultace ohledně různých odborářských záležitostí a ustanovení kolektivních smluv