Zaměření

Advokátní kancelář Láník a partneři poskytuje svým klientům komplexní právní služby v rozsahu celého právního řádu České republiky, včetně práva trestního, a to formou právních konzultací a porad, sepisováním smluv, sepisováním podání různého druhu, právních rozborů, posudků a jiných listin právního charakteru, zastupováním klientů při jednáních s protistranou či obchodními partnery, jakož i v řízeních před soudy a správními orgány.

Hlavním cílem advokátní kanceláře je poskytnout klientům takové právní služby, které naplňují nejnáročnější očekávání klientů a umožňují nebo usnadňují jim dlouhodobé dosahování pozitivních výsledků v oblastech jejich zájmu. Při poskytování právních služeb zachováváme individuální přístup ke klientovi a k řešení jeho právní záležitosti. Přitom vždy klademe důraz na dobrou informovanost klienta o průběhu jeho věci a na zpětnou vazbu mezi klientem a advokátem.

Zaměřujeme se zejména na oblasti práva, ve kterých je advokátní kancelář schopna klientům nabídnout právní služby zajišťované specializovaným týmem odborníků se zkušenostmi v dané oblasti.