Trestní právo

Zastupujeme klienty v trestním řízení vedeném zejména pro (údajnou) trestnou činnost při podnikání nebo v souvislosti s ním. V této souvislosti úzce spolupracujeme se soudními znalci. Poskytujeme obhajobu v celém průběhu trestního řízení se zaměřením zejména na trestné činy hospodářské, daňové a finanční, obhajobu v trestním stíhání pro nedbalostní trestné činy, právní zastoupení poškozených ve věcech týkajících se porušování práv k ochranným známkám a jiným nehmotným právům. Poskytované služby v oblasti trestního práva zahrnují např.:

  • obhajobu klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
  • posuzování nároků vzniklých ve vztazích obchodního práva a obchodních společnostech v souvislosti s trestním řízením
  • vypořádání obviněných a poškozených v rámci škod vzniklých trestnou činností, alternativní způsoby řešení vztahů trestního práva
  • podmíněné zastavení trestního stíhání a úprava majetkových nároků zúčastněných osob
  • obhajobu obviněných a obžalovaných před soudy a orgány policie na základě plné moci i ex offo
  • zastupování poškozených v adhezním řízení o náhradu škody
  • preventivní poradenství pro podnikatele