Veřejné zakázky

V oblasti práva veřejných zakázek nabízíme zastupování uchazečů o veřejnou zakázku, jakož i právní pomoc pro zadavatele veřejných zakázek. Uchazečům o veřejné zakázky poskytujeme právní služby spočívající zejména v posouzení kvalifikačních a hodnotících kritérií specifikovaných v zadávací dokumentaci, přípravě nabídky, vyjednávání smlouvy na plnění veřejné zakázky a případně při zpochybnění právní regulérnosti veřejné soutěže. Zadavatelům veřejných zakázek poskytujeme služby spočívající v kompletním právním zajištění zadání veřejné zakázky, počínaje přípravou zadávací dokumentace, asistencí v procesu zadání veřejné zakázky a konče vyjednáváním smlouvy o plnění veřejné zakázky s vítězným uchazečem.